Integritetspolicy

Vi tar din integritet på största allvar och är angelägna om att vara transparenta med hur vi använder din information. Denna webbplats kontrolleras av Oh My Morris AB (gemensamt "vi" eller “oss").

Nedan hittar du information rörande:

 • Vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den.
 • Hur vi använder den informationen.
 • De val vi erbjuder, inklusive hur man kommer åt och uppdaterar information.

Information vi samlar in

Vi samlar in information för att ge bättre tjänster till våra användare och förbättra vår verksamhet.
 

 Vi samlar in information på två sätt:

 • Information du ger oss. 
   Till exempel kräver vissa av våra tjänster att du registrerar dig för ett epost-utskick, tillhandahåller information för ett köp, registrerar dig för ett evenemang eller för att beställa tjänster.
 • Information vi får från din användning av våra tjänster. 
   Vi kan samla in information om de tjänster du använder och hur du använder dem, till exempel när du besöker olika delar av vår webbplats eller applikationer och vilka val du gör på tjänsterna. Dessa samlar dock inte in någon personlig information som går att spåra till dig.

Vi kan också automatiskt samla in viss teknisk information som:

Enhetsinformation

 Vi kan samla in enhetsspecifik information (såsom din hårdvarumodell, operativsystemversion, unika enhetsidentifierare och mobilinformation om du använder en mobil enhet för att komma åt webbplatsen).

Logginformation

När du använder våra tjänster eller tittar på innehåll som tillhandahålls av oss kan vi automatiskt samla in och lagra viss information i serverloggar. 

Denna information kan inkludera:

 • information om hur du använde vår tjänst, såsom dina navigeringsvägar och sökfrågor.
 • mobilrelaterad information om du går in på vår webbplats med din mobila enhet.
 • internetprotokolladress.
 • information om enhetshändelser som krascher, systemaktivitet, maskinvaruinställningar, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och hänvisnings-URL.
 • cookies som unikt kan identifiera din webbläsare, mobila enhet eller ditt konto.
 • webbläsartyp, operativsystem och annan teknisk information.

Hur vi använder den insamlade informationen

Vi använder informationen vi samlar in från alla våra tjänster för att tillhandahålla, underhålla, skydda och förbättra våra tjänster, för att utveckla nya tjänster och erbjudanden och för att skydda oss och våra användare.

Vi använder också denna information för att erbjuda dig skräddarsytt innehåll som att ge dig mer relevanta sökresultat.
 
När du kontaktar oss kan vi hålla ett register över din kommunikation samt övrig information i denna sekretesspolicy för att hjälpa dig att lösa eventuella problem du kan ställas inför. Vi kan komma att använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, som att informera dig om kommande ändringar eller förbättringar.

Din personligt identifierbara information lämnas aldrig ut till dessa parter, såvida du inte meddelas eller samtycker.

Kom ihåg att kommentar-sektioner, forum och andra liknande områden av våra tjänster är offentliga. All information som publiceras i dessa områden är synlig och användbar av alla som har åtkomst.
 
 Vi kommer att be om ditt samtycke innan vi använder information för andra ändamål än de som anges i denna integritetspolicy.

Dina val

Om vi ​​förser dig med utskick eller annan kommunikation kan du alltid välja bort den kommunikationen.

Du kan också ställa in din webbläsare för att blockera alla cookies, vi använder dock inga cookies och hanterar därför ingen sådan information.

Du har rätt att ta bort dina personuppgifter från våra databaser. För att göra detta, vänligen meddela oss genom att kontakta oss på info@helenathomson.se så hjälper vi dig med processen.


Tillgång till och uppdatering av din personliga information

Närhelst du använder våra tjänster strävar vi efter att ge dig tillgång till din personliga information på ditt konto. Om den informationen är felaktig strävar vi efter att ge dig sätt att uppdatera den snabbt eller att radera den såvida vi inte måste behålla den informationen för legitima affärs- eller juridiska ändamål. När vi uppdaterar din personliga information kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi kan agera på din begäran.


Spåra inte signaler

Vissa webbläsare har inställningar som inkluderar "spåra inte signaler." Våra tjänster är för närvarande inte konstruerade för att svara på dessa signaler från webbläsare.


Information vi delar

Vi delar inte personlig information med företag, externa organisationer och individer om inte någon av följande omständigheter gäller:

Med ditt samtycke kommer vi att dela personlig information med företag, externa organisationer eller individer om vi har ditt samtycke till det.
För extern behandling. Vi tillhandahåller personlig information till betrodda företag eller personer för att behandla dem åt oss, baserat på våra instruktioner och i enlighet med vår integritetspolicy och alla andra lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder.
Av juridiska skäl kommer vi att dela personlig information med företag, externa organisationer eller individer om vi i god tro tror att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av informationen rimligen är nödvändig för att uppfylla alla tillämpliga lagar, förordningar, juridiska processer eller verkställbara myndigheter begära, upptäcka, förhindra eller på annat sätt ta itu med bedrägerier, säkerhetsfrågor eller tekniska problem eller skydda mot skada på rättigheterna, egendomen eller säkerheten för våra användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.
Vid en försäljning eller överföring av tillgångar Om vi ​​blir inblandade i en fusion, förvärv eller annan transaktion som involverar försäljning av några eller alla våra tillgångar, kan användarinformation, inklusive personlig information som samlats in från dig genom din användning av våra tjänster, inkluderas i de överlåtna tillgångarna. Om en sådan händelse inträffar kommer vi att använda rimliga medel för att meddela dig, antingen via e-post och/eller ett framträdande meddelande om tjänsterna.
I aggregerad form för affärsändamål. Vi kan komma att dela aggregerad, icke-personligt identifierbar information offentligt och med våra partners som vi har en relation med, annonsörer eller anslutna webbplatser. Till exempel kan vi dela information för att visa trender om den allmänna användningen av våra tjänster.

Informationssäkerhet

Vi arbetar hårt för att skydda våra användare från obehörig åtkomst till eller obehörig ändring, avslöjande eller förstörelse av information vi har, men ingen webbplats är helt säker. Du bör också skydda kontoinformationen i din ägo.

Tredje parts webbplatser

Vår integritetspolicy gäller inte tjänster som erbjuds av andra företag eller individer, inklusive produkter eller webbplatser som kan visas för dig på denna webbplats. Vi kontrollerar inte heller integritetspolicyn och dina sekretessinställningar på tredjepartswebbplatser, inklusive sociala nätverk.

Tillämpning

Vi granskar regelbundet vår efterlevnad av vår integritetspolicy. När vi får formella skriftliga klagomål kommer vi att kontakta den som har gjort klagomålet för att följa upp.

Barn under 13 år

Vår webbplats är inte riktad till barn under 13 år och vi kommer inte medvetet att samla in information om något barn under 13 år. Om du är förälder till ett barn under 13 år och har en oro angående ditt barns information på vår webbplats, vänligen kontakta oss på info@helenathomson.se.

Internationell användning

Genom att erkänna Internets globala karaktär samtycker du till att följa alla lokala regler angående onlinebeteende. Specifikt samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar angående överföring av teknisk data som exporteras från Sverige och/eller det land där du bor.

Ändringar

Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan. Vi kommer att publicera eventuella ändringar av integritetspolicyn på den här sidan och, om ändringarna är betydande, kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive, för vissa tjänster, e-postmeddelanden om ändringar i sekretesspolicyn).

Senast uppdaterad den 13 maj 2024.

Om du har några frågor eller funderingar angående företagets integritetspolicy eller insamlingen av dina personuppgifter, vänligen kontakta: info@helenathomson.se

Cookies som används av denna webbplats:
Inga cookies


Publicerad 13.05.2024